Related texts

Français   :    Deutsch   :     Other languages

Russian version published abroad

  • Amsterdam = Herzen Institute, Amsterdam (Chronicle 11.15, item 4);
  • Frankfurt = Possev Verlag, Frankfurt-am-Main (FRG);
  • New York = Chalidze Press (1973 onward);
  • Paris = YMCA Press, Paris

ENGLISH LANGUAGE EDITIONS AND TAMIZDAT

Amalrik, Andrei, Will the Soviet Union survive until 1984? London 1970
(Prosushchestvuyet  li Sovestsky soyuz do 1984 goda? Amsterdam 1969)

Avtorkhanov, A., Stalin and the Soviet Communist Party, Munich 1959
(Tekhnologiya vlasti, Frankfurt 1959)

Browne, Michael (ed), Ferment in the Ukraine, London, 1971 (includes 31 original documents)

Brumberg, A. The Quest for Justice, London, 1970 (includes over 80 documents)

Chornovil, Vyacheslav, The Chornovil Papers, London, 1968

Dzyuba, Ivan, Internationalism or Russification? 2nd edition, London, 1970

Ginzburg, Alexander, The White Book — See Labedz and Hayward On Trial below
(Belaya kniga po delu A. Sinyavskogo i Yu. Danielya, Frankfurt 1967)

Gorbanevskaya, Natalya, Red Square at Noon, London 1972 (Polden, Frankfurt 1970)

Grigorenko, Pyotr, Speech on occasion of A.Ye. Kostyorin’s 72nd birthday

Labedz, L. & M. Hayward, M. (eds), On Trial: the case of Sinyavsky and Daniel, London 1967
(includes most of the materials from Ginzburg (ed), The White Book)

Litvinov, Pavel (ed.), The Demonstration on Pushkin Square, London 1969

Litvinov, Pavel (ed.), The Trial of the Four [The Trial], London and New York 1972
(Protsess chetyryokh, Amsterdam 1971)

Marchenko, Anatoly, My Testimony, London 1969; Penguin pbk 1971
(Moi pokazaniya, Frankfurt 1969)

Medvedev, Roy, Let History Judge, London 1971
(abridged version. See mention in CCE 6, 28 February 1969, of Pered sudom istorii)

Moroz, Valentin, “A Report from the Beria Reservation” [1967, in Browne 1971, document 11]

Poet and Man: In Memory of Yury Galanskov, As Brynes Forlag: Norway, 1973

Sakharov, Andrei,
Reflections on Progress, Peaceful Coexistence and Intellectual Freedom, London 1968
(Memorandum akademika Sakharova: Tekst, otkliki, diskussiya, Frankfurt 1970)

Solzhenitsyn, Alexander, The Gulag Archipelago, Vol. 1, London & New York, 1974
(GULag Arkhipelag: popytka khudozhestvennego issledovaniya, Paris 1973)